عشقِ مطالعه

گنجشک و جبرئیل

پنجشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۶، ۰۹:۳۴ ق.ظ

1. «پشت به اقیانوس - هرگز - دعای باران - بالا نمی رود!»

2. رو در روی کویر - فریاد زدی - و باد - صحرا در صحرا - متبرّک شد

3. امشب - به زیارت نواحی فریاد تو آمده ام - شاید لبهایم - مقدس شوند: - دستها یا شکسته بود - یا بسته - و پایی اگر بود - رو به خستگی می رفت - نعره های رسا - به دیوارهای ممتد می خوردند - و گلوهای تارکِ فریاد - به تازیانه بغضی نامحدود - حد می خوردند!

4. امشب - به زیارت نواحی فریاد تو آمده ام - و لبانم سربلند - اعتراف می کنند: - اگر گلوی تو نبود - عقل این حنجره – هرگز - به فریادهای بلند - قد نمی داد - اگر گلوی تو نبود... - باید برخیزم - و رو به اقیانوس انتظار - شمایل امروزینت را - از دیوار بوسه بیاویزم - شاید دلم – این دعای قدیمی – در آستانه نام تو - مستجاب شود

5. کوه صبور فاجعه می دانست: - آن شیهه غریب - بوی مهیب زلزله می داد

6. و آفتاب نارس یک مفهوم - در خانقاه خون تو - کامل شد... باغ کرامت است - گلوی تو - یا حسین!

7. تبرّی می جوییم - از سنگ جاهلی - که نرخ مروارید محمدی را شکست - و از پولادی - که در کوفه - برج آفتاب را به دو شق کرد - و در عاشورا - بوسه گاه نبی را - در نور دید...

8. تو آن راز رشیدی - که روزی فرات - بر لبت آورد - و ساعتی بعد - در باران متواتر پولاد - بریده بریده - افشا شدی - و باد - تو را با مشام خیمه گاه - در میان نهاد - و انتظار در بهت کودکانه حرم - طولانی شد - تو آن راز رشیدی - که روزی فرات - بر لبت آورد - و در کنار درک تو - کوه از کمر شکست

9. عطش - چه بی رحمانه آتش می بارد - باید چراغ را خاموش کرد - تا چهره مردانگی - روشن شود

10. قرآن بخوان - تا طبل هلهله - از های و هوی بیفتد


مشخصات کتاب:

عنوان: گنجشک و جبرئیل

نویسنده: حسن حسینی

نوبت چاپ: چاپ دهم، 1395

ناشر: انتشارات افق

شمارگان: 1100 نسخه

تعداد صفحات: 96

قیمت: 8000 تومان