عشقِ مطالعه

به نامِ خداوندِ زیبایی ها


همیشه دغدغه ام دینم و آگاهی ام از آن بوده است. اینکه به عنوانِ یک مسلمانِ شیعه، تا چه حد از اسلام، ائمه، می دانم. 

به نظرم بهترین مرجع برای رسیدن به تمامِ سوال های داشته و نداشته مان، خواندنِ کتاب است.

و از آنجایی که بازار تبلیغِ کتابخوانی و پاراگراف های بولد شده ی کتاب ها، حسابی داغ است، دوست داشتم من هم به عنوانِ یک بچه مسلمون، تا حدی دِینَم را ادا کنم. به اندازه ی معرفیِ یک کتابِ مذهبی که بعد از خواندنش، دلتان بخواهد به دیگران معرفی اش کنید. کتابی که بتواند به سوال هایتان پاسخ دهد و یا شما را ترغیب کند تا دنبالِ جوابِ سوال هایتان در کتاب های دیگر و یا افرادِ متخصص در آن زمینه بروید.

من خودم کتابخوان هستم و زمانِ زیادی را در طولِ روز به کتاب خواندن اختصاص میدهم. ولی متاسفانه در مقایسه با کتاب های مذهبی ای که خواندم، کفه ی غیر مذهبی ها سنگین تر است و بی نهایت، از این موضوع ناراحتم. 

امیدوارم این وبلاگ سبب شود تا من هم بیشتر دنبالِ کتابِ مذهبی بروم و در اینجا به شما معرفی کنم.


ارادتمندِ شدیدِ امام رضا علیه السلام